Twoje miasto
W jednym miejscu

Ustecka Karta Mieszkańca uprawnia do korzystania ze zniżek, ulg i uprawnień objętych Programem „Ustecka Karta Mieszkańca” oferowanych przez Miasto Ustka i Partnerów.

Załóż konto
Fale

Kto może zostać Partnerem?

Partnerem może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna Miasta, w tym instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na preferencyjne traktowanie mieszkańców Miasta Ustka – Posiadaczy Kart, w szczególności poprzez zapewnienie im zniżek i ulg w dostępie do usług i towarów.

Zgłoś chęć udziału w Programie - złóż deklarację przystąpienia do Programu w Urzędzie Miasta lub wyślij na adres ukm@um.ustka.pl (wzór dostępny w zakładce „Do pobrania” oraz w Urzędzie Miasta Ustka).

O partnerstwie

Jesteś partnerem?
Pobierz aplikację partnerską i zacznij skanować karty swoich klientów.

Aplikacja partnera App storeAplikacja partnera Google Play

Aplikacja mieszkańca

Pobierz aplikację karty mieszkańca Ustki i korzystaj ze swojej karty

nawet bez dostępu do internetu

Jak pobrać aplikację?

Najnowsze usługi