Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

zdjęcie w tle Zdjęcie profilowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce  to jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która  umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym mieszkańcom Ustki , którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. MOPS wspiera mieszkańców w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Kontakt

Adres email:

sekretariat@mops.ustka.pl

Lokalizacja:

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Obiekty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalizacja:

Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Usługi tego partnera

Galeria

Brak grafiki: Grafika undefined