Do pobrania

Do pobrania

Wniosek o wydanie Usteckiej Karty Mieszkańca.pdf

Wniosek o wydanie Usteckiej Karty Mieszkańca.pdf

Wniosek o wydanie Usteckiej Karty Mieszkańca.docx

Wniosek o wydanie Usteckiej Karty Mieszkańca.docx

Oświadczenie o uprawnieniach do otrzymania Karnetu Kulturalnego.pdf

Oświadczenie o uprawnieniach do otrzymania Karnetu Kulturalnego.pdf

Oświadczenie o uprawnieniach do otrzymania Karnetu Kulturalnego.docx

Oświadczenie o uprawnieniach do otrzymania Karnetu Kulturalnego.docx

Deklaracja przytapienia do Programu Ustecka Karta Mieszkańca.pdf

Deklaracja przytapienia do Programu Ustecka Karta Mieszkańca.pdf

Porozumienie o współpracy w ramach Programu Ustecka Karta Mieszkańca.pdf

Porozumienie o współpracy w ramach Programu Ustecka Karta Mieszkańca.pdf

Regulamin Usteckiej Karty Mieszkańca.pdf

Regulamin Usteckiej Karty Mieszkańca.pdf

Dla kogo jest Ustecka Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Ustecką Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Ustka i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

  • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni i wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Ustka, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
  • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
    a) współmałżonkiem,
    b) dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
    c) dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
  • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.
Utwórz konto