Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A

zdjęcie w tle Zdjęcie profilowe
 

PKS SŁUPSK SA to firma z prawie 70-letnią tradycją i doświadczeniem w przewozach i usługach okołotransportowych na rzecz firm i ludności

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Słupsku powstało 1 lipca 1990 roku w wyniku podziału dawnego Przedsiębiorstwa PKS w Koszalinie, na bazie dawnego Oddziału. Powołanie PPKS nastąpiło na podstawie zarządzenia nr 163 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7.06.1990 roku w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Państwowego.

Do rejestru sądowego przedsiębiorstwo zostało wpisane zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Słupsku pod nr PP-138/90.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku powołano Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna. Wpisano do rejestru spółek handlowych pod nr KRS: 0000294453 wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy w wysokości 3.300.000 opłacony w całości.


Kontakt

Adres email:

sekretariat@pks.slupsk.pl

Lokalizacja:

ul. Główna 65, 76-200 Głobino

Strona www:

www.pks.slupsk.pl

Obiekty

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A

Lokalizacja:

Główna 25, 76-200 Głobino

Usługi tego partnera