Centrum Integracji Społecznej w Ustce

Brak grafiki: zdjęcie w tle

Centrum Integracji Społecznej w Ustce realizuje reintegrację społeczno-zawodową od 1 czerwca 2016r. Zostało powołane Uchwałą NR XVI/186/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 25 lutego 2016 r. CIS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Ustka - od dnia 1.04.2019r. jednostką budżetową (Zgodnie z uchwałą Nr IV/46/2019 Rady Miasta Ustka z dn. 31.01.2019r.) 

Naszym celem jest aktywizacja mieszkańców Ustki poprzez reintegrację społeczną i zawodową. W ramach CIS działania prowadzone są w ramach warsztatów, które również realizują usługi na terenie Miasta- m.in. warsztat porządkowy i utrzymania terenów zielonych, warsztat remontowo - budowlany, warsztat opiekuńczy i warsztat prac twórczych.


CIS ma swoją siedzibę przy ul. Wiejskiej 10. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z windą. Czynny w godz. 7:30-15:30. 

Kontakt

Lokalizacja:

Wiejska 10, 76-270 Ustka

Partner

Zdjęcie partnera

E-mail partnera

cis@cis.ustka.pl

Strona internetowa partnera

www.cis.ustka.pl

Usługi w tym obiekcie